Dovolenka od 1.7.2024 do 4.8.2024
Otvárame 5.8.2024

Cenník

Cena pálenia v pestovateľskej Pálenici Krásno je 6,91 EUR za jeden liter 50 % destilátu.

Obsluhu kotla zabezpečujú vyškolení pracovníci. V prevádzke musia byť dodržiavané bezpečnostné a hygienické predpisy BOZP, ako prevádzkovateľom tak i zákazníkom. Každý zákazník sa musí vo výrobných priestoroch riadiť vnútorným poriadkom a pokynmi prevádzkovateľa.

Naše služby poskytujeme zákazníkom len od decembra roku 2011, i napriek tomu máme pozitívne ohlasy. Ďakujeme za prejavenú dôveru a srdečne vás pozývame do našej novootvorenej prevádzky.


Adresa Pálenice Krásno


Krásno 226
958 43 Krásno pri Topoľčanoch

Radovan Kašička
technológ, konateľ

Anna Kašičková
destiláter, degustátor